Memòria anual 2011 de Special Olympics – Catalunya

 

.

Memòria anual 2011 de Special Olympics – Espanya