El Club Alfa Tegar es una entitat sense ànim de lucro, que te com principal objectiu fomentar, organitzar i regular la pràctica de l’esport per persones amb discapacitat intel·lectual, adaptant, sempre que sigui necessari, a les seves capacitats, condicions i preferències, el club porta en funcionament des de l’any  2000 i actualment dona servei a 85 esportistes.

En l’exercici de les seves funcions i activitats, el Club atendarà els principis i valors  generalment acceptats de la integració, normalització, subsidiarietat i utilització dels recursos comunitaris, prioritzant sempre el benestar i satisfacció personal dels esportistes i la seva integració social.

La pràctica sistemàtica de l’exercici físic sempre ha estat considerada como un element essencial per arribar a una bona salut, tant física com psicològica, per tant, para una millor qualitat de vida i una plena integració social, ja que repercuteix en l’àmbit personal i social de la persona amb discapacitats.

Esport i cohesió social

.

RICARDO POVEDA President

L’esport, però, no és només competició i títols. El diccionari esportiu també inclou termes com educació, participació, convivència o integració, que defineixen la vessant social que la pràctica de l’esport i l’activitat física porta associada. I és que el reconeixement que té l’esport avui dia entre la ciutadania no pot amagar la contribució que hi fan les entitats i les persones que treballen per combatre, mitjançant l’esport, les desigualtats socials causades per diferències culturals, econòmiques, de capacitat física o de gènere, entre d’altres.

Club Esportiu Alfa és un exemple d’aquest compromís per integrar en la societat persones que, com les afectades per discapacitats psíquiques, tenen el mateix dret que la resta a  gaudir de l’esport. L’esport és un dels millors instruments que tenim per mantenir cohesionat el país gràcies als seus valors i beneficis, que no podem passar per alt

 

L’esport és un dels millors instruments que tenim  per mantenir cohesionat el país